“Synga: korte lijnen, goed advies” “Ik houd van korte lijnen en efficiëntie, want uiteindelijk draait het voor mij maar om één ding: het beste resultaat voor de patiënt in combinatie met zo prettig mogelijk werken en zo min mogelijk verstoringen/hindernissen. Alles wat we doen, staat in...

Vaak zijn het de lastige of wat risicovollere oogoperaties waarbij extra intra-oculaire medische hulpmiddelen nodig zijn. Denk aan een capsulorhexis bij een fors cataract zonder goede roodreflex, of het kleuren van het ILM bij achtersegmentchirurgie. Maar denk ook aan intra-oculaire tamponades; om tijdens de operatie...

Intravitreale injecties zijn de meest uitgevoerde behandelingen binnen de oogheelkunde. En: deze behandeling komt steeds vaker voor nu het toepassingsgebied is uitgebreid. Zo werd deze ingreep vroeger alleen toegepast bij de behandeling van de leeftijdsgebonden maculadegeneratie, tegenwoordig ook bij de behandeling van diabetische retinopathie en vaatafsluitingen. Spannende...