Iedere dag kijk ik op een bewuste manier naar onze tuin. Daarin hebben wij veel aandacht besteed aan het leven en welzijn van alles dat in onze omgeving leeft. Zo hebben wij twee compostvaten, een takkenril en drie moestuinbakken. Ook hebben wij er voor gekozen...

Intravitreale injecties zijn de meest uitgevoerde behandelingen binnen de oogheelkunde. En: deze behandeling komt steeds vaker voor nu het toepassingsgebied is uitgebreid. Zo werd deze ingreep vroeger alleen toegepast bij de behandeling van de leeftijdsgebonden maculadegeneratie, tegenwoordig ook bij de behandeling van diabetische retinopathie en vaatafsluitingen. Spannende...